گز اصفهان

انواع گز اصفهان

انواع گز اصفهان شامل گز آردی و گز لقمه ای یا سکه با درصد های مختلف مغزهای پسته ، بادام و مخلوط در گز و شیرینی آریا تولید کننده بهترین گز اصفهان
آدرس: اصفهان ، ميدان آزادي ،خيابان هزارجريب ،روبروي دانشگاه اصفهان ،شيريني آريا/تلفن:  ۰۳۱۳۶۶۹۱۳۳۷  – ۰۳۱۳۶۶۹۰۰۳۲
https://www.aryagaz.com

ادامه مطالعه

12