مجتمع توليدی گز و شيرينی آريا با کادر و پرسنل مجرب و با سابقه در زمينه توليد انواع گز و شيرينی فعاليت دارد. در مجموعه آریا استفاده از مواد اوليه مرغوب و باکيفيت تحت نظارت آزمايشگاه کنترل کيفيت قرار دارد که با افتخار اين مجتمع دارای نشان قلب سالم اصفهان IH HP ميباشد.

این مجتمع دارای ۴ شعبه در شهر اصفهان و یک شعبه در شهر تهران می باشد.

فروشگاه مرکزی

شعبه ۲ تهران

شعبه ۳ برازنده

شعبه ۴  لاله

شعبه ۵  کوثر