روانشاد حاجیه خانم، صدیقه آریا کیا

روانشاد حاجیه خانم، صدیقه آریا کیا

به مناسب چهلمین روز در گذشت حاجیه خانم

صدیقه آریاکیا

همسرشادروان حاج محمدآریا

مراسمی در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ از ساعت ۱۴تا۱۶ در مسجد المهدی واقع در خیابان مرداویج برگزار میشود، سپس بر سر مزار آن بانو (باغ رضوان ،قطعه ۱ ، بلوک ۷ ) مراسم ادامه می یابد.

با حضور خود یاد آن عزیز از دست رفته را گرامی می داریم.

درباره‌ی نویسنده

شرکت مهندسی کلینیک24